Įmonėje dirba buvę Varmijos ir Mozūrijos policijos baudžiamųjų bylų skyriaus pareigūnai, teisininkai, aukštos klasės telekomunikacijos specialistai. Patirtis ir žinios, įgytos šioje tarnyboje, garantuoja atitinkamą profesionalumą bei greitą ir diskretišką priimto uždavinio įgyvendinimą. Komandą sudaro įvairūs ekonominio nusikaltimų, ekspertizės metodų, kompiuterinių nusikaltimų, kompiuterių mokslų ir telekomunikacijos, taip pat avarijų rekonstrukcijos sričių specialistai. Be to, čia taip pat dirba žmonės, kurie praeityje dribo baudžiamųjų bylų skyriuose, todėl yra patyrę ir sąžiningi policijos pareigūnai, kurie tinkamai, profesionaliai užsiims Jūsų klausimu.
Detektyvas, kaip profesija, Lenkijoje reglamentuota įstatymais tik nuo 2001 m. Įstatymu, kuris apibrėžia ekonominę veiklą detektyvinių paslaugų srityje, detektyvų teises ir pareigas, bei įgaliojimų atlikti detektyvines paslaugas tvarką ir taisykles yra 2001 m. birželio 6 d. įstatymas dėl detektyvinių paslaugų (ŽIN. 2002.02.15), bei 2004 m. balandžio 20 d. įstatymas dėl detektyvinių paslaugų įstatymo pakeitimo (ŽIN. 2004.05.31).
Kiekvienas Detektyvų agentūros darbuotojas puikiai žino Lenkijos Respublikos Konstituciją bei nuostatas, susijusias su Policija, Vidaus Saugumo Agentūra bei Žvalgybos agentūra ir Sienos Apsauga, asmens duomenų apsauga, įslaptintos informacijos apsaugą, o taip pat civilinę ir baudžiamąją teisę (materialinę ir procesinę), kriminalistiką, kriminologiją ir viktimologiją, bei teisės psichologiją, tai yra sritis, kuriose atlikinės savo pareigas.
Mūsų buveinė yra Gižicke, bet mūsų veikla nesiriboja artimiausia apylinke. Veikiame visoje valstybės teritorijoje ir už Lenkijos ribų, visų pirma valstybėse, priklausančiose ES. Mes turime plačius ryšius su kitomis detektyvų agentūromis Lenkijos teritorijoje.