Renkame informaciją apie paveldėtojų, asmenų, įgaliotų gauti paveldą, lokalizaciją. Asmeniniai duomenys keičiasi, žmonės keičia gyvenamąją vietą, pavardes. Tai sukuria būtinybę ieškoti tokių paveldėtojų. Mums žinomi atvejai, kai mirusiojo giminaičiai nėra žinomi, ir kurie galutinai gali turėti teisę paveldėti jų turtą. Mes surasime mirusiojo giminaičius ir nustatysime visų paveldėtojų gyvenimo vietas. Patikrinsime giminystės ryšius tarp paveldėtojo ir mirusiojo.