Na wyniki ekspertyz kryminalistycznych w postępowaniach karnych czy cywilnych niejednokrotnie trzeba długo czekać. Majac powyższe na uwadze w celu skrócenia czasu oczekiwania na wynik takich badań oraz licząc się z pilną potrzebą dostarczenia dowodów dla sądu ,oferujemy szeroki zakres różnego rodzaju ekspertyz . Nasi specjaliści zajmują się :

- badaniami legalności pochodzenia pojazdu - ich identyfikacją

- badaniami mechanoskopijnymi,

- badaniami elektronicznych nośników informacji i sprzętu komputerowego

- analizy wypadków czy kolizji samochodowych.