Nasza Agencja poszukuje osoby zaginione. Niejednokrotnie organa ścigania zaginięcie osoby traktują sztampowo i ich działania ograniczają się jedynie do przyjęcia zgłoszenia o takim zdarzeniu. Z pewnością możemy powiedzieć że wynika to z faktu iż osoby takie często odnajdują się same po krótkim czasie, a ich absencja w miejscu zamieszkania lub pracy nie była wynikiem działania przestępczego. Niejednokrotnie jednak takie zaginięcie związane jest z chęcią dokonania na osobie zaginionej czynu przestępczego. Nie jest tajemnicą że brak podjęcia niezwłocznie czynności ze strony organów do tego przewidzianych doprowadziło w przeszłości śmierci lub utraty zdrowia osoby zaginionej.

Cennik

Biuro detektywistyczne "Walker" nie jest w stanie stworzyć stałego cennika dla naszych klientów. 
Każdy, problem czy też sprawę posiadają cechy, które zmieniają rodzaj i wielkość wkładu pracy Wiąże się to ze zmianą kosztów ponoszonych na jej wykonanie. 
Po zapoznaniu się ze specyfiką zlecenia mając na uwadze jej charakter i zakres, cena usługi jest ustalana indywidualnie według następujących zasad:

  • stawka godzinowa
  • stawka dzienna
  • stawka stała

To osoba zlecająca decyduje o wysokości kosztów, jakie poniesie w zależności od potrzeb jakie przedstawi naszemu pracownikowi.

Ostateczna cena za usługę bez względu na priorytety jest ustalana indywidualnie w drodzenegocjacji z zwróceniem uwagi na opłacalność finansową zarówno osoby zlecającej usługę jak i agencji detektywistycznej.