Zbieranie i weryfikacja informacji w sprawach zdrady:

Wierność to dla wielu osób podstawa zaufania w małżeństwie. Nasza Agencja dąży do ustalenia faktycznego stanu w tym temacie. Wstępne czynności detektywistyczne wykonujemy za darmo w miejscu i czasie wskazanym przez zleceniodawcę. 

Wszystkie nasze czynności wykonujemy dyskretnie z poszanowaniem ustawowych praw zawsze dla dobra klienta. Bezstronnie opisujemy faktyczną sytuację.Współpracujemy z biurem adwokackim które zapewnia opiekę prawną naszych klientów. 
Sprawdzamy osoby które pragną zawrzeć związek małżeński pod kątem ich przeszłości a także sytuacji ekonomicznej. 
Nadto dokonujemy sprawdzenia wierności małżonka, partnera życiowego lub lojalności wspólnika w sprawach biznesowych

Ekspertyzy kryminalistyczne:

Na wyniki ekspertyz kryminalistycznych w postępowaniach karnych czy cywilnych niejednokrotnie trzeba długo czekać. Majac powyższe na uwadze w celu skrócenia czasu oczekiwania na wynik takich badań oraz licząc się z pilną potrzebą dostarczenia dowodów dla sądu ,oferujemy szeroki zakres różnego rodzaju ekspertyz . Nasi specjaliści zajmują się :

- badaniami legalności pochodzenia pojazdu - ich identyfikacją

- badaniami mechanoskopijnymi,

- badaniami elektronicznych nośników informacji i sprzętu komputerowego

- analizy wypadków czy kolizji samochodowych,

Śledztwa spadkowe:

Zbieramy informacje dotyczące lokalizowania spadkobierców, osób upoważnionych do otrzymania spadku . Dane personalne ulegają zmianom , ludzie zmieniają nazwiska miejsca zamieszkania Stwarza to konieczność odszukania takich spadkobierców . Znane są nam przypadki że nie są znani członkowie rodziny zmarłego, a którzy w efekcie mogący mieć prawo do dziedziczenia po nim. Zidentyfikujemy rodzinę zmarłego i ustalimy miejsce pobytu wszystkich pretendentów do spadku. Zweryfikujemy pokrewieństwo między spadkobiercą a zmarłym.

Wywiad gospodarczy:

Jako wywiad gospodarczy rozumiemy proces poszukiwania a także analizy uzyskanej informacji dotyczących firmy bądź jej właścicieli albo reprezentantów. Takie czynności poprzedzają podjęcie ważkiej decyzji w sferze biznesowej. Wywiad gospodarczy pomaga kontrahentowi w podjęciu jedynej słusznej decyzji, uzyskaniu nowych, znaczących informacji. Może także pozwolić przewidzieć daleko idące konsekwencje przyszłościowe dla osób i firmy oraz ocenić związane z nimi ewentualne ryzyko tak negatywne jaki pozytywne. Usługę tą można wykorzystać, gdy:

- dopiero rozpoczynamy współpracę z innymi podmiotami , osobami fizycznymi. Jest to forma zabezpieczenia przed nieuczciwym partnerem w działalności gospodarczej.

- w trakcie postępowania przed Sądem lub komornikiem wskazując elementy ekonomiczne które mogą mieć wpływ na zaspokojenie roszczenia Taka czynność pozwoli na zminimalizowanie powstania ryzyka zatoru płatniczego .

Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się:

Nasza Agencja poszukuje osoby zaginione. Niejednokrotnie organa ścigania zaginięcie osoby traktują sztampowo i ich działania ograniczają się jedynie do przyjęcia zgłoszenia o takim zdarzeniu. Z pewnością możemy powiedzieć że wynika to z faktu iż osoby takie często odnajdują się same po krótkim czasie, a ich absencja w miejscu zamieszkania lub pracy nie była wynikiem działania przestępczego. Niejednokrotnie jednak takie zaginięcie związane jest z chęcią dokonania na osobie zaginionej czynu przestępczego. Nie jest tajemnicą że brak podjęcia niezwłocznie czynności ze strony organów do tego przewidzianych doprowadziło w przeszłości śmierci lub utraty zdrowia osoby zaginionej.

Cennik

Biuro detektywistyczne "Walker" nie jest w stanie stworzyć stałego cennika dla naszych klientów. 
Każdy, problem czy też sprawę posiadają cechy, które zmieniają rodzaj i wielkość wkładu pracy Wiąże się to ze zmianą kosztów ponoszonych na jej wykonanie. 
Po zapoznaniu się ze specyfiką zlecenia mając na uwadze jej charakter i zakres, cena usługi jest ustalana indywidualnie według następujących zasad:

  • stawka godzinowa
  • stawka dzienna
  • stawka stała

To osoba zlecająca decyduje o wysokości kosztów, jakie poniesie w zależności od potrzeb jakie przedstawi naszemu pracownikowi.

Ostateczna cena za usługę bez względu na priorytety jest ustalana indywidualnie w drodzenegocjacji z zwróceniem uwagi na opłacalność finansową zarówno osoby zlecającej usługę jak i agencji detektywistycznej.