W skład firmy wchodzą byli funkcjonariusze pionu kryminalnego Policji z garnizonu warmińsko-mazurskiego, prawnicy, wysokiej klasy specjaliści ds. telekomunikacji. Doświadczenie oraz wiedza zdobyta w trakcie tej służby daje gwarancję właściwego profesjonalnego i szybkiego oraz dyskretnego realizowania spraw, którą przyjęto do wykonania. Natomiast w skład całego zespołu wchodzą różni specjaliści z zakresu przestępczości gospodarczej, techniki kryminalistycznej, przestępczości komputerowej, informatyki i telekomunikacji, a także specjaliści do rekonstrukcji wypadków. Nadto zatrudnieni są tu także ludzie, którzy w przeszłości pracowali w organach ścigania a więc doświadczeni rzetelni i uczciwi między innymi policjanci, którzy perfekcyjnie, profesjonalnie i szybko zajmą się Państwa sprawą.

Detektyw w Polsce jako zawód jest dopiero od 2001r. uregulowany prawnie. Ustawą, która określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych jest Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.) oraz USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z dnia 31 maja 2004 r.).

Każdy pracownik biura detektywistycznego doskonale zna zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów dotyczących Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu , Straży Granicznej , ochrony danych osobowych , ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii oraz psychologii sądowej czyli tematyki w jakiej będzie wykonywał swoje obowiązki.

Nasza siedziba ma miejsce w Giżycku jednakże działalności naszej nie ograniczamy do naszej bezpośredniej bliskości. Działamy na terenie całego kraju jak i za granicami Polski a zwłaszcza w krajach należących do UE. Posiadamy szerokie kontakty z innymi agencjami detektywistycznymi na terenie Polski.