Jako wywiad gospodarczy rozumiemy proces poszukiwania a także analizy uzyskanej informacji dotyczących firmy bądź jej właścicieli albo reprezentantów. Takie czynności poprzedzają podjęcie ważkiej decyzji w sferze biznesowej. Wywiad gospodarczy pomaga kontrahentowi w podjęciu jedynej słusznej decyzji, uzyskaniu nowych, znaczących informacji. Może także pozwolić przewidzieć daleko idące konsekwencje przyszłościowe dla osób i firmy oraz ocenić związane z nimi ewentualne ryzyko tak negatywne jaki pozytywne. Usługę tą można wykorzystać, gdy:

- dopiero rozpoczynamy współpracę z innymi podmiotami , osobami fizycznymi. Jest to forma zabezpieczenia przed nieuczciwym partnerem w działalności gospodarczej.

- w trakcie postępowania przed Sądem lub komornikiem wskazując elementy ekonomiczne które mogą mieć wpływ na zaspokojenie roszczenia Taka czynność pozwoli na zminimalizowanie powstania ryzyka zatoru płatniczego.