Zbieramy informacje dotyczące lokalizowania spadkobierców, osób upoważnionych do otrzymania spadku . Dane personalne ulegają zmianom , ludzie zmieniają nazwiska miejsca zamieszkania Stwarza to konieczność odszukania takich spadkobierców . Znane są nam przypadki że nie są znani członkowie rodziny zmarłego, a którzy w efekcie mogący mieć prawo do dziedziczenia po nim. Zidentyfikujemy rodzinę zmarłego i ustalimy miejsce pobytu wszystkich pretendentów do spadku. Zweryfikujemy pokrewieństwo między spadkobiercą a zmarłym.